Stöd till kommersiell service.

EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg

Vi har genom länsstyrelsen, jordbruksverket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling fått medel för att upprusta handelsboden. Tidigare har vi fått stöd för att byta ut gamla kylar, en ny varmvattenberedare, ugn, skärmaskin, juicepress, elinstallationer och andra renoveringar. Under 2021/22 har vi fått stöd för att köpa in en komposteringsmaskin samt ett frysrum och bygga en grönsaksmarknad utomhus. Syftet har varit att anpassa lokalerna efter de förutsättningar som gäller idag, för fler gäster och för framtiden. Resultatet är en säkra kylkedja, en hållbarare verksamhet, ett bättre inomhusklimat och en fräschare butik.